przejdź do głównej treści strony

Kolejny milion na MEWĘ

Miasto zwiększyło budżet na realizację programu likwidacji pieców węglowych. Cały czas trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na 2019 r.

Przypomnijmy, że miejski program, którego celem jest trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamiana na systemy bardziej ekologiczne wystartował w czerwcu ubiegłego roku. Od tego czasu na jego realizację przeznaczono już 1,5 mln zł. Teraz do rozdysponowania wśród mieszkańców zainteresowanych likwidacją „kopciuchów” jest następny milion.

Co zamiast pieca? Może to być na przykład podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, na pellet lub odnawialne źródło energii. Ci, którzy zdecydują się na taką zamianę, mogą otrzymać aż 55 proc. dofinansowania. Oferta jest skierowana zarówno do indywidualnych właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych.

Procedura związana z uzyskaniem finansowego wsparcia jest bardzo prosta i cały czas trwa przyjmowanie wniosków. Ich wzory, które należy wypełnić, dostępne są na stronach internetowych Miasta. Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w filii Urzędu na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40, 70-001 Szczecin lub przesłać pocztą na jeden z wymienionych adresów. Zgłoszenia do programu są rozpatrywane według kolejności wpłynięcia.

Program MEWA działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że należy samemu ponieść koszty likwidacji i wymiany, a dotacja wypłacana jest po ich zakończeniu, rozliczeniu i przedstawieniu wymaganej dokumentacji. Z dotacji można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane wcześniej - od 1 stycznia 2015 r.

Celem programu MEWA jest ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji, w tym groźnych pyłów i dwutlenku węgla, których źródłem są tradycyjne piece, wciąż obecne w szczecińskich domach. Po więcej informacji, a także wzory wniosków do pobrania zapraszamy na stronę internetową programu: www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka MEWA. 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

10.07.2019

© Urząd Miasta Szczecin