przejdź do głównej treści strony

Transport osób niepełnosprawnych na szczepienia

Osoby niepełnosprawne oraz, w wyjątkowych sytuacjach także seniorzy powyżej 70 roku życia, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień mogą skorzystać z dodatkowego transportu.

Przewozy będą organizowane dla:

  •     osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod R lub N) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
  •     osób powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby spełniające powyższe kryteria w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się na szczepienie.

Dopiero po uzyskaniu terminu oraz godziny szczepienia zgłaszają chęć skorzystania z transportu dzwoniąc do dyspozytora przewozów specjalistycznych:

  •     91 42 43 555
  •     697 066 240

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15. Potrzebę zapewnienia transportu do punktu można zgłosić także w momencie rejestracji na szczepienie.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców informujemy, że osoby leżące, które są całkowicie zależne, powinny w momencie rejestracji na szczepienie zgłosić prośbę o wykonanie szczepienia przez Zespoły Wyjazdowe w miejscu ich zamieszkania lub przebywania. Dodatkowe informacje można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii dot. szczepień (Tel: 989) lub infolinii NFZ (800 190 590).

Do tej pory prośbę o zapewnienie transportu zgłosiło niemal 60 mieszkańców Szczecina .

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

22.01.2021