przejdź do głównej treści strony

XXII Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację na XXII Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 19–23 listopada w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Do udziału w kursie zapraszamy:

  •     studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
  •     wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
  •     pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Program obejmuje, m.in.:

  •     międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
  •     niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;
  •     ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
  •     implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wezmą udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę, uświetnionej koncertem muzyki klasycznej oraz rozdaniem nagród dla laureatów konkursu im. prof. R. Bierzanka.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 października na adres e-mail: monika.kolaj@pck.org.pl lub pocztą na adres:

Ośrodek Upowszechniania MPH
Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do końca października.

Koszt udziału w kursie (materiały, zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa) wynosi 520 zł (kwota brutto, uwzględnia podatek VAT).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22 326 12 22

Autor:  PCK 

30.08.2018


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin