przejdź do głównej treści strony

Akcja WOPR ,,Energia Życia‘’

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadzi działania profilaktyczne na wszystkich kąpieliskach miasta Szczecin. Dokładne daty, godziny i informację w linkach do wydarzeń na danym kąpielisku na dole.
Akcja pod nazwą "Energia Życia" zostanie zrealizowana w ramach programu Społecznik 2018, dzięki któremu Szczecińskie WOPR otrzymało dotację na zakup szkoleniowego AED.
Podczas spotkań, wszyscy chętni będą mogli nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, z naciskiem na użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Takie urządzenia są coraz częściej dostępne publicznie, lecz niestety nie każda osoba wie jak prawidłowo go użyć. Wytyczne resuscytacji 2015 ERC podkreślają, krytyczne znaczenie interackji pomiędzy dyspozytorem pogotowia ratunkowego, świadkiem zdarzenia wykonującym RKO oraz odpowiednio wczesnym użyciem AED. Efektywna, skoordynowana reakcja społeczeństwa, która łączy powyższe elementy jest kluczowym czynnikiem w poprawie przeżywalności w poza szpitalnym zatrzymaniu krążenia. Wykonanie defibrylacji w ciągu 3 – 5 minut od zatrzymania krążenia może skutkować przeżywalnością śięgającą 50 – 70%. Osoby prowadzące RKO mogą wykonać wczesną defibrylację używając dostępnych publicznie i znajdujących się na miejscu zdarzenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. (Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych resuscytacji 2015 ERC; J.Andres,P.Krawczyk,E.Drab,M.Dembkowska;)
Ratownicy Szczecińskiego WOPR nauczą wykonywania czynności ratujących życie oraz dodatkowo szerzyć będą wiedze na temat bezpiecznego oraz trzeźwego wypoczynku nad wodą.

Kąpielisko Dziewoklicz - Wtorek 28 sierpnia
https://www.facebook.com/events/326989397875535/

Kąpielisko Arkonka - Środa 29 sierpnia
https://www.facebook.com/events/297838851021273/

Kąpielisko Głębokie - Czwartek 30 sierpnia
https://www.facebook.com/events/278016299465822/

Kąpielisko Dąbie - Piątek 31 sierpnia
https://www.facebook.com/events/259908691514996/

Zapraszamy!

Autor:  WOPR Szczecin 

28.08.2018

© Urząd Miasta Szczecin