przejdź do głównej treści strony

Ubezpieczenia turystyczne cz 1 - Rozmowa

Umowa o świadczenie usług turystycznych powinna być zawarta na piśmie i wymagany jest w niej zapis o rodzaju i zakresie ubezpieczenia turystów oraz podstawowych danych ubezpieczyciela. Jest to tzw. ubezpieczenie gwarancyjne, które jest wymagane przez ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. z póżn.zmianami.
Przedsiębiorstwa turystyczne chcąc zminimalizować cenę imprezy turystycznej często wykupują ubezpieczenia w minimalnym zakresie, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji, kiedy musimy skorzystać z tego ubezpieczenia. Decydując się na wyjazd turystyczny (szczególnie zagraniczny) dobrze jest dodatkowo się ubezpieczyć.
Najbardziej popularne ubezpieczenia turystyczne to:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ) - obejmuje ryzyko pokrycia kosztów leczenia, nagłego zachorowania oraz wypadku poza granicami kraju. Sumy , na które można się ubezpieczyć są bardzo różne (zazwyczaj od 10 tys. do 60 tys. euro).
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – Ubezpieczenie to zapewnia ochronę ubezpieczeniową w sytuacji utraty zdrowia lub śmierci, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys do 20 tys zł.
  • Ubezpieczenie assistance (pomocy w podróży) – gwarantuje całodobową pomoc (np. medyczną, transportową), pokrycie dodatkowych kosztów rekonwalescencji jak również pomoc w sytuacji zgubienia lub kradzieży dokumentów. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu podróżnego.
  • Suma ubezpieczenia waha się w granicach od 1 tys. – 3tys. zł. - Ubezpieczenie OC – obejmuje ono szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym osobom. Suma ubezpieczenia waha się od 25 tys. do 50 tys. euro.
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego – obejmuje ono utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego w transporcie, przechowywaniu lub użytkowaniu sprzętu podczas podróży. Suma ubezpieczenia wynosi od 2 tys do 10 tys zł.
  • Inne ubezpieczenia – warte polecenia jest ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystyczne czy wcześniejszego z niej powrotu.

Przed wyjazdem na urlop do krajów UE i Wspólnego Obszaru Gospodarczego należy zaopatrzyć się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego – EKUZ, którą otrzymamy w siedzibie oddziału NFZ.
Jeżeli impreza turystyczna nie powiedzie się z przyczyn zależnych od organizatora, przysługuje nam zwrot kosztów poniesionych w związku z tą imprezą.

 
Pani Longina Kaczmarek - Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie mówi o ubezpieczeniach turystycznych. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

 

 
 
 
Autor:  Wydział Informatyki 

10.06.2015