przejdź do głównej treści strony

Pierwsze stacje ładowania elektryków działają

Miasto Szczecin oddało do użytkowania pierwsze trzy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Od tego tygodnia, użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli je podładować na ulicy Felczaka przy Urzędzie Miasta, w sąsiedztwie siedziby ZDiTM na ulicy Klonowica oraz na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera na Pogodnie.

Montaż oraz uruchomienie stacji to kolejne z realizowanych przez Miasto Szczecin działań, związanych z promowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań dotyczących elektromobilności, wpisujących się również w założenia strategii Floating Garden 2050.

W początkowym okresie użytkowania ze stacji będzie można korzystać nieodpłatnie (czas trwania okresu nieodpłatności warunkowany jest zachowaniem trwałości projektu – zakup stacji został dofinansowany ze środków zewnętrznych – oraz kwestią stopnia rozpowszechnienia technologii EV – momentu, w którym dodatkowe zachęty do stosowania takich pojazdów nie będą konieczne). W zamian użytkownicy stacji będą proszeni o czynny udział w pracach nad dalszym rozwojem elektromobilności w Szczecinie (poprzez wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań w dedykowanych kwestionariuszach). Z urządzeń korzystać będzie również miejska flota samochodów elektrycznych.

Możliwość oddania stacji do użytkowania to wynik wejścia w życie w dn. 28 lipca br. Ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (miasto czekało na uruchomienie stacji do czasu wprowadzenia przepisów, które miały umożliwić kontrolę techniczną i odbiór urządzeń).

Wybór lokalizacji stacji był przedmiotem kilkumiesięcznych uzgodnień realizowanych z udziałem partnerów Gminy Miasto Szczecin w dziedzinie elektromobilności, z którymi gmina współpracuje w ramach międzynarodowego projektu CAR - Creating Automotive Renewal. Przy wyborze lokalizacji skorzystano z rad partnerów posiadających znaczące doświadczenie w lokalizacji i eksploatacji stacji ładowania samochodów elektrycznych m.in. Industrial Development Centre South (Malmoe, Szwecja – lider projektu), PVA-MV AG (Niemcy), Elektroniczno-Techniczny Uniwersytet DTU (Dania), Region Bornholm (Dania), Miasto Lund (Szwecja), RISE (Szwecja). Obecnie trwają czynności formalne związane z możliwością specjalnego oznakowania miejsc postojowych przy stacjach na ul. Felczaka i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, tak by zgodnie z prawem były one dedykowane wyłącznie użytkownikom stacji.

Koszt zakupu stacji to 477 000 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 50% (238 500 zł).

Podstawowe informacje dot. stacji:

Wykonawcą zadania była firma ENEA Serwis Sp. z o.o., która dostarczyła i zamontowała stacje ładowania GARO model QC45.

  • Stacja posiada zdolność szybkiego naładowania akumulatora o pojemności 24kWh (np. NISSAN LEAF) od 0 do 80% pojemności baterii pojazdu w czasie do 30 minut.
  • Urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -25° do +50°C.
  • Poziom generowanego hałasu wynosi poniżej 55 dB we wszystkich kierunkach
  • Stacja służy do ładowania pojazdów elektrycznych zgodnych ze standardami ładowania CHAdeMO, CCS i AC22,
  • Stacja wyposażona jest w trzy wyjścia umożliwiające równoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych, w tym pierwszego pojazdu z jednego z wyjść prądu stałego (DC), drugiego z wyjścia prądu przemiennego (AC).
Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

02.08.2018

© Urząd Miasta Szczecin