przejdź do głównej treści strony

Działania "Bezpiecznie nad wodą"

Policjanci z Referatu Wodnego KMP w Szczecinie przeprowadzili działania pod kryptonimem „BEZPIECZNIE NAD WODĄ”, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na terenach wodnych i przywodnych znajdujących się na terenie naszego miasta.

W trakcie tej akcji policjanci sprawdzili uprawnienia osób dokonujących amatorskiego połowy ryb zarówno z nabrzeża jak i z łódek, jak również kontrolowali wyposażenie łodzi min. w sprzęt ratunkowy.
Funkcjonariusze sprawdzili także obręby ochronne na kanale Kluckim i Cegielince, gdzie obowiązuje do 15 maja zakaz połowu ryb.

Ważnym aspektem prowadzonych działań było przeprowadzenie profilaktyki nad jeziorem Głębokim i Rusałce, gdzie policjanci rozmawiali z mieszkańcami o bezpieczeństwie w trakcie korzystania z tzw. ślizgawek na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Jest to bardzo ważne zagadnienie, zwłaszcza, że przez najbliższe dni nieco wyższa temperatura może spowodować roztopy i tafla lodowa może nie wytrzymać ciężaru człowieka.

Policjanci w trakcie wykonywania zadań służbowych sprawdzali również miejsca przebywania osób bezdomnych, gdzie zachęcali napotkanych tam ludzi do korzystania z noclegowni i innych instytucji pomocowych.

Tego typu działania będą prowadzone cyklicznie na terenie Szczecina.

nadkom Marcin Kłosiński / IK

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

16.01.2017

© Urząd Miasta Szczecin