przejdź do głównej treści strony

Jak skuteczniej walczyć z dopalaczami?

Nowe, syntetyczne narkotyki, nazywane potocznie „dopalaczami” to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego w ostatnich latach. Problem nie tylko Polski, ale całego zachodniego świata. Dopalacze prowadzą one nie tylko do licznych zatruć, czy zgonów, ale również to degradacji psychiki młodych ludzi i poważnych skutków społecznych. Utrudniają, a wręcz uniemożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie, hamują rozwój osobowości, są często przyczyną konfliktów z prawem i dramatów rodzinnych - mówił Marek POSOBKIEWICZ, Główny Inspektor Sanitarny otwierając (6 grudnia 2016r.) konferencję ekspercką

„Poprawa skuteczności w zakresie ograniczania podaży środków zastępczych.”
Konferencję otworzyli: Prof. Leszek Markuszewski i szef GIS Marek Posobkiewicz.

Konferencja ta miałą na celu podsumowanie 6-letnich działań podejmowanych przez służby państwowe i ocenę poszczególnych składowych tych działań, także w kontekście doświadczeń w innych krajach Europy i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Służby Celnych, Straży Granicznej, samorządowcy, parlamentarzyści oraz liczne grono ekspertów.

- Udąło nam się zahamować wzrost liczby zatruć dopalaczami, ale ciągle potrzebne są nowe, skuteczniejsze rozwiązania - powiedział Jarosław PINKAS, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas briefingu prasowego.

Więcej informacji na stronie internetowej GIS

Autor:  Główny Inspektor Farmaceutyczny 

08.12.2016

© Urząd Miasta Szczecin