przejdź do głównej treści strony

Reklama żywności skierowana do dzieci

W dniu 29 października 2014 r. doszło do oficjalnego podpisania Porozumienia największych nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, nadawcy telewizyjni zobowiązują się, że Audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyć reklamy oraz wskazania sponsorskie dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Trzonem samoregulacji Nadawców są Kryteria Żywnościowe reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12 opracowane przez PFPŻ ZP, które pozwalają na łatwą ocenę produktów pod kątem spełniania przez nie wymogów samoregulacji.

Zgodnie z porozumieniem, nadawcy telewizyjni zobowiązują się wymagać od reklamodawców złożenia oświadczenia o zgodności z kryteriami żywieniowymi treści reklamy oraz wskazania sponsorskiego rozpowszechnianych przez nadawców telewizyjnych przed, w trakcie i po emisji audycji dla dzieci.

Zapraszamy na stronę PFPŻ ZP poświęconej reklamie żywności skierowanej do dzieci do 12 roku życia.

Autor:  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców 

28.01.2015