przejdź do głównej treści strony

Przycisk Życia – nowy system opieki nad seniorem

„Przycisk życia” to system monitoringu przeznaczony dla seniorów, znacznie poprawiających ich bezpieczeństwo oraz ułatwiający wezwanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Obecnie w Szczecinie korzysta z nich 50 seniorów.

„Przycisk życia” jest jednym z działań II Porozumienia dla Szczecina w ramach obszaru „Senior w mieście”, którego głównym celem jest zapewnienie dobrej opieki i warunków do aktywnego życia ludziom starszym poprzez m. in. rozwój zasobu mieszkań chronionych, domy dziennego pobytu, współpraca i wsparcie dla Uniwersytetu III Wieku oraz realizacja programu polityki senioralnej.

- Jest to kolejny, ważny element opieki nad seniorem, który wprowadzamy wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Największą zaletą systemu, jest możliwość szybkiego skontaktowania się z seniorem i udzielenia wsparcia w sytuacji zagrożenia. Dziś mówimy o pilotażu programu, w kolejnych latach będziemy go rozszerzać, tak aby wsparciem zostali objęci wszyscy mieszkańcy, którzy tego potrzebują.

Program został uruchomiony pilotażowo dla grupy 50 seniorów, którzy są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wybór właśnie takiej grupy pozwala na dokładny monitoring funkcjonowania systemu i zbieranie na bieżąco opinii seniorów na jego temat. Pracownicy socjalni lub też opiekunki, mogą regularnie zbierać informacje od osób korzystających z „Przycisku życia” i zgłaszać ewentualne uwagi w celu poprawienia jego funkcjonowania.

Firma MobiCare SA dostarczyła 50 urządzeń Active Track – Perosnalny GPS. Od początku października były one instalowane w domach seniorów. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, pozwala szybko zlokalizować położenie korzystającej z niego osoby oraz umożliwia kontakt z Centrum Opieki.

 Najważniejsze cechy urządzenia:

  • Dwukierunkowa komunikacja głosowa – umożliwia wykonanie bezpośredniego połączenia do centrum monitoringu,
  • Wezwanie pomocy w sytuacja kryzysowych – po wciśnięciu przycisku alarmowego wysyłany jest sygnał z prośbą o interwencje,
  • Posiada czujnik Man Down, monitorujący położenie urządzenia. Akcelerometr alarmuje w przypadku wykrycia odchyleń od wcześniej ustawionego zakresu lub wykrycia bezruchu.

Pierwsze opinie dotyczące funkcjonowania systemu są pozytywne. Seniorzy podkreślają prostotę obsługi oraz zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa. Wiedzą iż w sytuacji zagrożenia mogą łatwo wezwać pomoc, bez konieczności choćby odblokowania telefonu czy wybrania w nim numeru i wykonania połączenia. Do tej pory seniorzy, skorzystali ze swoich urządzeń w sumie prawie 230 razy.

Koszt obsługi urządzenia wynosi 80 zł miesięcznie za każde urządzenie. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na 2016 r. oraz zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2017 i lata kolejne.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin


 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

18.11.2016


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin