przejdź do głównej treści strony

Zajęcia dla uczniów w CPP „Bezpieczne wakacje. Nie biorę”

 


 

Przed rozpoczęciem wakacji zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą
Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie
przy ul. Mickiewicza 23

Specjaliści Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie
w czasie trwania dyżuru poradni
(od 6 do 10 sierpnia 2018 r. od 9.00 do 10.30) proponują zajęcia dla uczniów w ramach autorskiego programu profilaktyki uniwersalnej „Bezpieczne wakacje. Nie biorę.”. Program jest oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

 

„Bezpieczne wakacje. Nie biorę”
jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym
do uczniów od 8 do 13 roku życia.

 

CEL PROGRAMU:
Celem programu jest ograniczenie lub całkowite zaniechanie inicjacji sięgania po środki uzależniające.

REALIZACJA PROGRAMU:

Program składa się z:

 • 5 zajęć, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych,
 • spotkań indywidualnych (zgodnie z potrzebami biorących udział w zajęciach programu uczniów

i ich rodziców).

TEMATYKA SPOTKAŃ:

 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed zażywaniem substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, dopalacze) wśród dzieci i młodzieży,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami i podejmowaniem decyzji.


Specjaliści prowadzący zajęcia:

 • Ewa Geniusz-Jęchorek, pedagog, trener programu profilaktyki uzależnień „Unplugged”
 • Dorota Pożarycka, pedagog, socjoterapeuta, specjalista profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu 
 • Beata Kruszel, psycholog, socjoterapeuta, specjalista profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu
 • Natalia Bednarska, psycholog, specjalista psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin

Uwaga!
Zajęcia grupowe odbędą się, jeśli do programu zostanie zgłoszonych co najmniej 4 uczestników.

Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci, wypełniając załączoną kartę zgłoszenia.
Wypełnioną kartę proszę przesyłać na adres e-mailowy: cpp@miasto.szczecin.pl

 

Bogusława Patalan
Dyrektor CPP
w Szczecinie
 

Autor:  Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne  

21.06.2018


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin