przejdź do głównej treści strony

"Widzieć-Niewidzalne"- Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludzmi

W związku trwającymi feriami zimowymi w Województwie Zachodniopomorskim podjęto działania profilaktyczne ukierunkowane na edukację w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i przemocy ekonomicznej. "Widzieć-niewidzialnie"- to akcja profilaktyczna Policji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wydane zostały broszury informacyjne na bazie wymiany doświadczeń z przedstawicielami holenderskiej policji oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestpczości handlu ludźmi. Podjęte działania wpisują się również w zadania zawarte w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Materiały informacyjne mają dostarczyć podstawowej wiedzy z zakresie handlu ludźmi najczęstszych form werbunku ofiar a także udzielania możliwej pomocy w przypadku realnego zagrożenia. Materiały adresowane są do osób planujących turystyczny bądź zarobkowy wyjazd zagraniczny i powinny być przekazywane w trakcie realizowanych przez Policję działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przedmiotowemu zagrożeniu. W trakcie spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz studentami szczecińskich uczelni-oprócz informacji przekazywane będą broszury opracowane w Wydziale Prewencji KWP w Szczecinie zawierające podstawowe informacje o handlu ludźmi i przemocy ekonomicznej.

nadkom. Katarzyna Legan

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

04.02.2016

© Urząd Miasta Szczecin