przejdź do głównej treści strony

Posiedzenie „Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności”

Dzisiaj odbyło się posiedzenie „Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności” przy Radzie Miasta Szczecin, w którym udział wzięli komendanci szczecińskiej Policji.

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa odbyło się przy ul. Kaszubskiej 35 w sali wizytowej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Szczecińską policję reprezentował Komendant Miejski Policji mł. insp. Piotr Makuch wraz ze swoimi zastępcami.
Zadania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności ukierunkowane są m.in. na współpracę z Policją i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz wypracowania zasad funkcjonowania i bieżącej kontroli nad Strażą Miejską. Do zadań komisji należy także ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz opiniowanie zgodności z prawem projektów uchwał obejmujących zakresem system bezpieczeństwa w mieście.
W komisji zasiadają Radni miasta, którzy wspólnie realizują ustawowe zadania.

st.sierż.M.Malińska

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

10.01.2017

© Urząd Miasta Szczecin