przejdź do głównej treści strony

Pomoc społeczna w liczbach

86 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego skorzystało w ubiegłym roku z pomocy społecznej. W porównaniu z rokiem 2014 liczba osób objętych pomocą spadła o ponad 7 tysięcy. Najmniejszy odsetek osób korzystających z szeroko rozumianego wsparcia państwa w codziennym funkcjonowaniu odnotowano w gminie Dobra – niespełna 2,5% mieszkańców; największy – w gminie Suchań – ponad 16%.
Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przygotował „Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015”. Opracowanie zawiera m.in. informacje na temat liczby osób i przyczyn korzystania z pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wydatkach z budżetu wojewody, programach z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny, a także analizę sposobu realizacji przez samorządy zadań własnych i zleconych oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez urzędników wojewody.

Z opracowaniem można zapoznać się w załączeniu.

Zródło materiału

Autor:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

22.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin