przejdź do głównej treści strony

20-lecie instytucji Rzecznika Konsumentów w Szczecinie - Rozmowa

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja podsumowująca 20 lat działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie.

Podczas spotkania przedstawiciele UOKIK omówili aktualnie prowadzone postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Omówiono również kierunki działań rzeczników konsumentów na najbliższe lata.

Konferencja była próbą podsumowania 20 letniej działalności Rzecznika Konsumentów w Szczecinie. Wnioski, jakie płyną ze spotkania to przede wszystkim fakt, iż instytucja rzecznika konsumentów jest z jednej strony coraz bardziej rozpoznawalną a z drugiej strony coraz bardziej potrzebną instytucją w walce o prawa konsumentów, czyli nas wszystkich.

Z analizy liczby spraw wynika, iż coraz częściej korzystamy z usług Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie a liczba porad rośnie. Tylko w ubiegłym roku BMRK (Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów) udzieliło ponad 16 tysięcy porad, co w porównaniu z 2017 rokiem stanowi wzrost o ponad 30%. Najwięcej porad dotyczyło problematyki świadczenia umów z alternatywnymi dostawcami energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, umów finansowych a także usług turystycznych. Z kolei z zakresu umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło reklamacji obuwia i odzieży, reklamacji sprzętu RTV i AGD, mebli i wyposażenia mieszkania.

Ze statystyki rzecznika wynika, że w 2019 roku co 5 sprawa zgłoszona do jego biura dotyczyła umów z sektora energetycznego tj. umów na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej i gazu. Drugą grupę stanowią skargi na dostawców telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, dostawcy Internetu). Z kolei, z zakresu umów sprzedaży, najwięcej, spraw, dotyczy reklamacji obuwia i odzieży oraz reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego. Istotnym elementem jest również podejmowanie przez rzecznika interwencji w sprawie skarg dotyczących umów zawieranych przez konsumentów na odległość (za pośrednictwem Internetu, telefonu) lub poza lokalem przedsiębiorcy (na pokazie, w mieszkaniu).

Do września br. do tut. Biura zgłosiło się już 14 tysięcy konsumentów.

Warto wskazać, iż stale zmienia się też poziom pytań i spraw, które stają się coraz bardziej złożone i wymagają znacznie większego zaangażowania. Tym samym pracownicy BMRK sporządzają coraz więcej wystąpień do przedsiębiorców, oraz skomplikowanych pism procesowych, a w szczególności pozwów w postępowaniu cywilnym, sprzeciwów od nakazów zapłaty, pism procesowych w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

W spotykaniu udział wzięli m.in. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku Roman Jarząbek, Naczelnik Wydziału UOKIK - Aleksandra Kapnik, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Dorota Bieszczad, Przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów Małgorzata Rothert, Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki URE Elżbieta Rejmanowska, Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie Natalia Dworaczyk, Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Jarocki, Biegła sądowa ds. jakości tkanin i odzieży Zofia Małachwiejczyk, Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów z całej Polski (m.in. Bielsko- Biała Chrzanów, Gorzów, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Police, Gryfino, Goleniów).

Zapraszamy na rozmowę - Jarosław Dalecki dla Portalu Bezpieczni Razem. Fot. Jarosław Dalecki.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

29.10.2019

© Urząd Miasta Szczecin