przejdź do głównej treści strony

Wielki Finał projektów „Zawsze będę ratować” oraz „Obierz właściwy kierunek”

Pomysłodawcą projektu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, organizacja dbająca o bezpieczeństwo nad wodami, niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym od ponad pół wieku. WOPR realizuję misję Świata bez utonięć – WORLD Free of Drownings poprzez współorganizowanie Systemu Bezpieczeństwa Wodnego oraz działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania ze środowiska wodnego.

Partnerem w ww. projektów jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Projekty zakładały przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpiecznego przebywania nad obszarami wodnymi, którym towarzyszy konkurs dla szkół i uczelni biorących udział w projekcie. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości uczestników na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego korzystania z różnorodnych form aktywności, rekreacji i turystyki. W dniu 15 grudnia zostały zorganizowane dwa finały równolegle trwających projektów, jeden z nich obejmował zmagania studentów PWSZ w Koszalinie z kierunków: Pedagogika, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia oraz Ratownictwo Medyczne, a drugi rywalizację szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Zachodniopomorskiemu Marszałkowskiego został zakupiony sprzęt, który w przyszłości służyć będzie w podniesieniu poziomu kształcenia kadr w ratownictwie wodnym oraz studentów PWSZ w Koszalinie.
 

Autor:  WOPR Województwa Zachodniopomorskiego 

20.12.2016

© Urząd Miasta Szczecin