przejdź do głównej treści strony

Cyberdżungla w SP Nr 35 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w dniu 18 stycznia 2016 roku, w Szkole Podstawowej Nr 35 mieszczącej się przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji przeprowadzili pogadankę z uczniami klas szóstych na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania dzieci uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie mogły dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom, by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opr. asp. Michał Sroka

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

19.01.2016

© Urząd Miasta Szczecin