przejdź do głównej treści strony

SMS przypomni o wizycie

Aby przypominać pozostałym o umówionym terminie, Zachodniopomorski Oddział NFZ będzie wysyłać do pacjentów sms-y. Na początek do tych, którzy czekają na pierwszą wizytę do poradni endokrynologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej (akcja nie dotyczy pacjentów już objętych opieką, którym termin kolejnej wizyty wyznaczył lekarz). Pierwsze sms-y pojawią się w telefonach komórkowych pacjentów w poniedziałek 4 marca, i przypomną o wizycie z tygodniowym wyprzedzeniem. SMS będzie krótki, o treści: NFZ przypomina o wizycie u endokrynologa dnia …. (data) Telefoniczna rezygnacja z wizyty (numer telefonu do poradni specjalistycznej). Sms-y otrzymają pacjenci, którzy podczas rejestrowania się do lekarza zostawili numery swoich telefonów komórkowych.

W 2018 roku w województwie zachodniopomorskim z pierwszej wizyty w poradni ortopedycznej skorzystało 34,5 tys. pacjentów, w kardiologicznej prawie 21 tys. w endokrynologicznej - ponad 4 300 pacjentów. Termin wyznaczonej wizyty zależy od możliwości organizacyjnych i zasobów kadrowych placówek. NFZ płaci za wszystkie pierwsze wizyty, we wszystkich poradniach specjalistycznych. Dzięki temu świadczeniodawcy, o ile pozwalają im na to zasoby kadrowe, mogą wydłużyć czas pracy poradni.

Wybór poradni endokrynologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej do akcji wysyłania sms-ów nie jest przypadkowy: rejestracja do nich odbywa się na bieżąco w systemie informatycznym dostępnym we wszystkich placówkach. System on line (czyt. onlajn) uniemożliwia zarejestrowanie się pacjenta do więcej niż jednej poradni tej samej specjalności. 

Wpisane przez pracownika medycznego do systemu dane pacjenta mogą być przetwarzane na potrzeby wysyłki smsów do tych osób, które udostępniły swój numer telefonu komórkowego. Wiadomości będą wysyłane przez Zachodniopomorski Oddział NFZ w każdy dzień powszedni, w godz. 9-15, przypominając o wizycie, która ma się odbyć za tydzień. Autorem aplikacji do systemu wysyłkowego jest pracownik Wydziału Informatyki Oddziału Funduszu w Szczecinie.

W 2018 roku w całym województwie zachodniopomorskim na umówioną pierwszą wizytę do specjalisty nie przyszło:

  • do ortopedy - ponad 8 tys. osób; o rezygnacji powiadomiło 21 procent.
  • do kardiologa - ponad 3400 osób; o rezygnacji powiadomiło 22%.
  • do endokrynologa - prawie 1400 pacjentów; o rezygnacji powiadomiło tylko 15% umówionych.   
Autor:  Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie 

01.03.2019

© Urząd Miasta Szczecin