przejdź do głównej treści strony

Mkną po szynach szczecińskie tramwaje - Rozmowa

Tramwaj jest najlepszym sposobem przemieszczania się po centrum miasta - cichym, nie wytwarzającym spalin oraz szybkim. Siatka torowisk w naszym mieścia wydłuża się - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, przebudowa Arkońskiej, planowane są inwestycje na Szafera, Taczaka, w kierunku Mierzyna.

Jakie inwestycje są jeszcze planowane? Jak zapewnić rownowagę komunikacyjną w mieście?

Zapraszamy na rozmowę z Panem Marcinem Charęzą - kierownikiem Referatu ds. organizacji ruchu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

24.07.2018