przejdź do głównej treści strony

Zwierzogród zaopiekuje się dzikimi zwierzętami

To już pewne, radni pozytywnie zaopiniowali utworzenie i prowadzenie przez Fundację Zwierzogród ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Szczecinie.

Zgodnie z zapowiedzią, Miasto w drodze konkursu ofert wyłoniło operatora ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, którego budowa zakończyła się wiosną. Pomoc zwierzętom będzie w nim świadczyć Fundacja Zwierzogród, która przedstawiła kompleksową ofertę zawierającą między innymi sposób funkcjonowania oraz finansowani ośrodka. Pozytywna opinia radnych to kolejny krok na drodze do uruchomienia ośrodka.

Ośrodek ma funkcjonować całodobowo. Część, w której będą przebywać rehabilitowane zwierzęta pozostanie zamknięta dla odwiedzających, by nie oswajać podopiecznych, którzy mają wrócić do natury. Przyjmowanie zwierząt będzie głównie na terenie ośrodka, jednak z możliwością pomocy w odłowie i transportu. Fundacja podejmie współpracę z lekarzami weterynarii, którzy będą nadzorować leczenie i postępy w rehabilitacji. Zwierzęta będą leczone na terenie ośrodka, gdzie na ten cel zostanie wydzielone osobne pomieszczenie.

-To dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że nasza oferta została doceniona, ale dopiero naszą pracą będziemy mogli pokazać pełne spektrum naszych możliwości - mówi Paulina Seweryniak, z Fundacji Zwierzogród. – Mamy duże doświadczenie w pracy ze zwierzętami, jednak nowością dla nas będzie z pewnością duża liczba zwierząt dziko żyjących, ale jesteśmy przygotowani i zmotywowani do pracy z nimi. Mamy nadzieję, że najlepszym dowodem na to będą nasi podopieczni, którzy po rehabilitacji będą mogli wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Fundacja zapowiada, że będzie prowadzić warsztaty dla placówek edukacyjnych i grup zorganizowanych o tematyce ekologii i ochrony środowiska oraz inne akcje nakierowane na pozyskanie sponsorów. Projekt zakłada też prowadzenie wirtualnych adopcji podopiecznych ośrodka, by zebrać fundusze na ich bieżące potrzeby. Zakładane jest też przeprowadzanie zbiórek w zależności od potrzeb i pozyskania 1% podatku. By ośrodek był samowystarczalny zostanie wprowadzona produkcja własnej karmówki i pozyskiwania mleka koziego do odchowania osesków.

W skład zespołu Ośrodka będą wchodzić dwie osoby zatrudnione: zootechnik i pracownik gospodarczy oraz dwóch wolontariuszy. Zgodnie ze złożoną ofertą Miasto ma przeznaczyć na funkcjonowanie ośrodka 450 tys. zł. Umowa z Fundacją została podpisana do końca 2022 r.

Inwestycja objęła budowę budynku socjalno-gospodarczego z pomieszczeniem biurowym, kuchnią sanitariatami, pomieszczeniem przyjmowania zwierząt. Zagospodarowanie terenu: woliery dla zwierząt z podziałem na gatunki, oświetlenie, ogrodzenie, instalacja wodociągowa, monitoring, kotłownia, miejsce na parking. Łączny koszt budowy 2 566 230, 99

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

08.09.2021