przejdź do głównej treści strony

Czas na retencjonowanie wody

Pomimo dobrych warunków naturalnych, w Polsce retencjonujemy tylko ok. 4 mld m3 wody, czyli zaledwie 6,5% średnich rocznych odpływów wody. O tym jakie korzyści przynosi mała retencja i jak aplikować o środki na tego typu inwestycje, wyjaśniał samorządowcom wicemarszałek Jarosław Rzepa. Do końca stycznia 2017 trwają nabory ze środków województwa na dofinansowanie budowy m.in zbiorników retencyjnych.

- Implementacja ramowej dyrektywy wodnej wymusi na nas zadania związane z gromadzeniem wody. Nowe prawo wodne przyniesie opłaty związane z wodami opadowymi i roztopowymi. Jeżeli będziemy posiadali systemy zamknięte to koszty będą oczywiście mniejsze, jeśli nie poczynimy inwestycji to na pewno budżety gmin te opłaty odczują. Czasu pozostało niewiele, zachęcam by już dziś pomyśleć o przyszłości. Dajemy możliwość budowy urządzeń, a więc dbania o Państwa rozwój. – mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Ochrona i poprawa jakości gruntów, poprawa bilansu wodnego, zapobieganie suszom. To tylko niektóre z korzyści jakie wynikają budowy zbiorników małej retencji. Dzięki środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, samorządowcy z Pomorza Zachodniego będą mieli możliwość wsparcia budowy bądź renowacji zbiorników wodnych służących gromadzeniu wód w okresie ich nadmiaru i uwalnianiu w czasie niedoboru. Dzięki porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na bazie wojewódzkiej listy rankingowej dotacji na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości udzieli również Fundusz. Każda ze stron umożliwia dofinansowanie do 30% wartości inwestycji (do 150 tys zł). Zabezpieczone przez Samorząd Województwa środki na ten cel to 1 mln zł. nabór trwa do końca stycznia 2017 r.

Z końcem stycznia br. kończy się również możliwość składania wniosków o wsparcie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- Zachęcam do aplikowania o te środki. Mamy interpretację, która pozwoli łączyć finansowanie z FOGR z PROW. Dzięki temu wsparcie inwestycji będzie mogło sięgać blisko 80-90% realizowanych przez Państwa inwestycji. Jest więc szansa na olbrzymie środki, być może będzie to nawet 20 mln zł, które uruchomimy w na początku 2018 r. – dodawał Rzepa.

Warto przypomnieć, że tylko w 2016 r. w ramach tego zadania zrealizowano 23 odcinki dróg o łącznej długości ponad 37 km. Od 1999 roku przebudowano 1250 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zachodniopomorskiem.

Autor:  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

05.01.2017

© Urząd Miasta Szczecin