przejdź do głównej treści strony

Bezpieczeństwo szczepionek. Przerwanie łańcucha chłodniczego.

Inspekcja Sanitarna monitoruje bezpieczeństwo szczepionek przekazanych przez Ministra Zdrowia do realizacji bezpłatnych szczepień ochronnych.

W województwie zachodniopomorskim w 2017 nie było przypadków narażenia dzieci na podanie szczepionki, która byłaby przechowywana w niewłaściwej temperaturze. Przypadki przerwania łańcucha chłodniczego w przychodniach były zgłaszane do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych , a szczepionki narażone na ryzyko wadliwego przechowywania utylizowane.

Łącznie w zachodniopomorskich przychodniach w 2016 i 2017 roku zanotowano 13 przypadków przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego. Spowodowało to konieczność zutylizowania wadliwie przechowywanych preparatów.

Każda przychodnia ma opracowaną stosowną procedurę dotyczącą postępowania na wypadek tzw. przerwania łańcucha chłodniczego, a więc zaistnienie sytuacji w której warunki przechowywania preparatów szczepionkowych byłyby niezgodne z wymaganiami producenta.

Świadczeniodawca (przychodnia) wykonująca szczepienia ochronne jest odpowiedzialny za całość usługi szczepienia, w tym przechowywanie szczepionek zgodnie z zaleceniem producenta i nadzór w tym zakresie poza Inspekcją Sanitarną pełni również Inspekcja Farmaceutyczna (dot. wszystkich szczepionek)

Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

12.02.2018

© Urząd Miasta Szczecin