przejdź do głównej treści strony

II Kongres Bezpieczeństwa Wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w II Kongresie Bezpieczeństwa Wodnego. Kongres odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2017 r. w Szczecinie.

Przedmiotem obrad i dyskusji uczestników będą zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych. W praktycznej części obrad znajdzie się Workshop, w którym zostanie poruszona tematyka obsługi RescueLaba – centrum symulacji medycznej, aplikacji systemu zarządzania podmiotami ratowniczymi oraz systemami informatycznymi obsługującymi zarządzanie kryzysowe, a także pokaz zajęć profilaktycznych oraz portalu e – learningowego.

Podczas sesji plenarnej zostaną zaprezentowane najciekawsze tezy prezentowane na światowych kongresach: World Conference On Drowning Prevention w Vancouver, ERC Congress we Freiburgu, a także IV Międzynarodowym Kongresie Naukowym Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku w Bydgoszczy.

Na szczególną uwagę zasługują planowane warsztaty wykorzystujące nowoczesne technologie w szkoleniach z zakresu segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Wirtualny Symulator Medyczny TRIAGE SIMULATOR jest aplikacją będącą częścią wirtualnego świata Worlds of Rescue. Każdy uczestnik warsztatów wciela się w postać oficera TRIAGE, który podejmuje działania w wirtualnym świecie przy zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi.


Tematyka:

- teoria bezpieczeństwa wodnego
- zarządzanie bezpieczeństwem
- analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
- statystyki utonięć, zdarzeń i interwencji
- analiza zjawisk fizycznych w wodzie
- systemy wspomagające i innowacje
- strategie i uwarunkowania prawne
- polityka regionalna i społeczna
- bezpieczeństwo powodziowe
- podmioty ratownicze i struktury administracji publicznej
- współpraca międzynarodowa
- wodne zagrożenia środowiskowe i ich monitoring
- bezpieczeństwo wodne w kulturze fizycznej i turystyce
- hydrologia, klimatologia, meteorologia
- procedury ratownicze
- techniki ratownicze
- sprzęt w ratownictwie wodnym
- metodyka nauczania
- efektywność i optymalizacja
- logistyka działań ratunkowych
- współdziałanie służb ratowniczych
- profilaktyka i prewencja
- kwalifikowana pierwsza pomoc
- pierwsza pomoc
- medyczne czynności ratunkowe
- psychologiczne aspekty działań ratowniczych
- edukacja dl bezpieczeństwa

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodzniopomorskiego.

Więcej informacji na stronie: https://pls.org.pl/ 

Autor:  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

12.09.2017

© Urząd Miasta Szczecin