przejdź do głównej treści strony

Rowerowe Pomorze Zachodnie

Blisko 70 Zachodniopomorskich gmin i powiatów zadeklarowało swoje administracyjne i finansowe zaangażowanie w projekt stworzenia sieci 1000 kilometrów tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj przedstawił w Koszalinie szczegóły związane z pracami nad Koncepcją sieci tras rowerowych w tym najbliższe plany realizacji projektu i warunki finansowania budowy dróg rowerowych.

- Zbudowanie szerokiego partnerstwa pozwoli nam przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego ambitnego przedsięwzięcia. Liczymy, że w przyszłym roku ruszymy z budową tras. Jako Województwo Zachodniopomorskie będziemy odpowiedzialni za przeprowadzenie procedur administracyjnych i sfinansowanie inwestycji. Jeszcze raz podkreślę, nie było by to możliwe bez współpracy z samorządowcami - mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł: środków unijnych (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów przystępujących do projektu (7,5%). Pierwszym źródłem finansowania, jakie zostało uruchomione na realizację sieci tras to środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Alokacja z działania 4.6 w wysokości 10 mln euro pozwoli na dofinansowanie budowy ponad 70 km dróg rowerowych. Funkcję lidera, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, będzie pełnić Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Środki z RPO pozwolą m.in. na uzupełnienie 20 km luk wschodniej części Trasy Nadmorskiej. Wśród ciekawszych odcinków, jakie mogą zostać zrealizowane w wyniku dofinansowania będzie budowa niemal 40 km drogi rowerowej na starym nasypie kolejowym pomiędzy mostem w Siekierkach a Trzcińskiem-Zdrojem oraz budowa 15 km drogi rowerowej po nasypie kolei wąskotorowej na ternie Powiatu Stargardzkiego do Ińska.

Idea koncepcji sieci tras rowerowych zrodziła się w murach Urzędu Marszałkowskiego, ale już wtedy zakładano jej realizację w partnerstwie z samorządowcami z Pomorza Zachodniego. W celu stworzenia koncepcji zostało zinwentaryzowanych kilkaset kilometrów tras rowerowych w regionie, a wyniki prac naniesiono na interaktywną mapę (mapa na bieżąco jest aktualizowana). Na podstawie zebranych danych wytyczono cztery priorytetowe trasy pozwalające na spędzenie na rowerze nawet dwutygodniowego urlopu. [dodatkowe informacje] [ROWER POWER]

Obok samorządowców w realizację koncepcji zostaną również włączeni mieszkańcy województwa, którzy wybiorą nazwy dla realizowanych tras.

Warto przypomnieć, że dzień wcześniej, 12 kwietnia marszałek województwa Olgierd Geblewicz spotkał się ze starostami, burmistrzami i wójtami, by podpisać pierwsze porozumienia. Szczegóły znajdą Państwo w poniższej relacji.

Wszystkie dostępne informacje o Koncepcji sieci tras rowerowych dostępne są pod adresem:
http://www.rowery.wzp.pl/

Autor:  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

14.04.2016

© Urząd Miasta Szczecin