przejdź do głównej treści strony

„Świadomi – Niezatapialni” - Relacja z debaty

9. maja w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie, przy Pl. Armii Krajowej odbyła się debata społeczna pn. „Świadomi – Niezatapialni” zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie. Tym razem tematem debaty było bezpieczeństwo nad wodą i terenach przywodnych.

Gospodarzem spotkania był Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie mł. insp. Andrzej Biernat. Debata społeczna miała na celu diagnozę problemu z punktu widzenia przedstawicieli różnych środowisk, instytucji pomocowych, grup wiekowych oraz wypracowanie interdyscyplinarnej, skutecznej formy przeciwdziałania zdarzeniom mającym miejsce na obszarach wodnych i terenach przywodnych.

W przedmiotowej debacie udział wzięli reprezentanci Urzędu i Rady Miasta Szczecin, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Urzędu Morskiego, Szczecińskiego Centrum Żeglarskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Społecznej Straży Rybackiej, Zakładu Usług Komunalnych, Referatu Wodnego Straży Miejskiej, Rad Osiedla oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Szczecinie.

Podczas debaty omówiono skalę i rodzaj zdarzeń do których dochodzi na akwenach oraz terenach przywodnych naszego miasta. W trakcie rozmowy przedstawione zostały formy skutecznego przeciwdziałania zdarzeniom mającym miejsce nad wodą. Interdyscyplinarność daje możliwość szerszej perspektywy i zwiększenie skuteczności w podejmowaniu działań. Wspólne działania sprzyjają poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a także osobom spędzającym czas wolny nad szczecińskimi akwenami.

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

13.05.2019