przejdź do głównej treści strony

Bezpieczne ferie – zalecenia wojewody

Zbliżające się ferie, to czas wzmożonych działań służb i instytucji, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku szczególnie dzieciom i młodzieży.

Policjanci, strażacy, inspektorzy transportu drogowego, nadzoru budowlanego, a także pracownicy Kuratorium Oświaty i Sanepidu zadbają o bezpieczeństwo wyjeżdżających na kolonie i obozy zimowe w Zachodniopomorskiem i poza nasze województwo.
słońce na tle zaśnieżonego pagórka
Chcemy, by bezpiecznie wypoczywali także spędzający ferie na półkoloniach i zorganizowanych wydarzeniach w miejscu zamieszkania.
Informacje o tym, na co szczególnie powinny zwrócić uwagę służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w czasie ferii zebrano w „Zaleceniach wojewody zachodniopomorskiego”. Rozesłane do służb na początku stycznia.
- Zalecenia wyznaczają ramowy zakres działań poszczególnych służb, instytucji i inspekcji, związanych z bezpieczeństwem w czasie ferii: na drogach, w miejscach wypoczynku i zamieszkania - mówi wojewoda Tomasz Hinc. - Ufam, że organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży rzetelne podeszli do wymogów zapewnienia bezpieczeństwa. Chciałbym podkreślić, że zależy nam na bezpiecznych feriach. Proszę, by rodzice zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, a nasze służby i inspekcje będą szybko reagowały.

Przed wysłaniem dziecka na obóz zimowy zalecamy sprawdzenie wiarygodności organizatora wypoczynku. Wykaz organizatorów można znaleźć na stronie ministerstwa edukacji narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

Tabela: Bezpieczny wypoczynek - działania i kontakt do służb.

Miejsce.

Bezpieczeństwo w zakresie.

Instytucja odpowiedzialna – kontakt, numer telefonu.

W drodze na wypoczynek.

Kontrola stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy. Zgłoszenie na 48 godzin przed wyjazdem. Kontrole Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego odbywają się w Szczecinie, Koszalinie oraz Wałczu.

Zgłoszenia - WITD Szczecin,
tel. 91 311-56-19 lub: biuro@witd.szczecin.pl.

W pozostałych powiatach zgłoszenia o kontrole autokarów przyjmowane są telefonicznie przez komendy policji lub komisariaty.

Kolonie, obozy, inne miejsca wypoczynku.

Nadzór nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży na półkoloniach i obozach organizowanych na terenie województwa.

Nadzór nad warunkami sanitarno- higienicznymi oraz bezpieczeństwem żywności w szkołach i placówkach organizujących półkolonie lub inny wypoczynek dla dzieci.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
tel. 91 44 27 572, 91 44 27 533,
91 44 27 558 lub:
ujelenska@kuratorium.szczecin.pl, tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl, eklukowska@kuratorium.szczecin.pl.

Delegatura KO w Koszalinie
tel. 94 34 28 449 lub: hgieldon@kuratorium.szczecin.pl, akarwat@kuratorium.szczecin.pl.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
tel. 91 462 40 60, wewnętzny 149.

Numer telefonu alarmowego:
695 112 000

Bezpiecznie
w miejscu zamieszkania.

W sytuacji podejrzenia uchybień dot. sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, w którym przebywają dzieci.

Nieprawidłowości, uszkodzenia infrastruktury obiektów budowlanych, w tym placów zabaw, w pierwszej kolejności należy zgłosić właścicielowi obiektu, jeśli to nie przyniesie rezultatu – do nadzoru budowalnego.
Państwowa Straż Pożarna – komendy miejskie i powiatowe.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,
tel. 91 43 03 250
 
Wszystkie przydatne informacje, zarówno dla służb, jak i rodziców oraz opiekunów można znaleźć stronie internetowej urzędu wojewódzkiego w zakładce „Bezpieczne ferie” .

 

 
 
 
 
 
 
 
Autor:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

25.01.2019

© Urząd Miasta Szczecin