przejdź do głównej treści strony

Opodatkowanie sprzedaży owoców i runa leśnego

Czy sprzedając jagody, truskawki czy miód trzeba zapłacić podatek i czy trzeba wydawać paragony? Takie pytania często zadajemy sobie latem kupując okazyjnie owoce przy drodze lub niektóre inne produkty od rolników.

Dochody ze sprzedaży ziół, jagód, grzybów, czy poziomek dziko rosnących w okolicznych lasach i na łąkach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to wprost z regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy tylko dziko rosnących jadalnych produktów leśnych.

Warunkiem tego zwolnienia jest także to, aby zbiór tych roślin, jagód owoców i grzybów był dokonywany osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny. Jeżeli do zbioru zaangażujemy sąsiadów i znajomych, a potem sami będziemy je sprzedawać, to dochody z takiej działalności nie będą już korzystać z omawianego zwolnienia podatkowego.

Pamiętać należy, że dochody ze sprzedaży innych pozyskiwanych z lasu roślin, czy surowców np. kora, igliwie, choinki nie podlegają temu zwolnieniu, ponieważ przepisów ustawy o PIT nie stosuje się m.in. przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

W przypadku sprzedaży nieprzetworzonych owoców i warzyw, uzyskane przychody co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ taka sprzedaż jest uważana za działalność rolniczą, która jest nieopodatkowana. Wyjątkiem są tu jednak przychody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania jest aby te owoce, warzywa, czy produkty zwierzęce były sprzedawane w stanie nieprzetworzonym i były wyprodukowane we własnym gospodarstwie, hodowli lub chowie.

Zwolnieniu z PIT podlegają również niektóre dochody z działalności przetwórczej produktów roślinnych, mleka i zwierząt. Dotyczy to sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli przerobionych sposobem przemysłowym jeśli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt. Również w tym przypadku nie dotyczy ono przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Autor:  Izba Skarbowa w Szczecinie 

30.06.2016

© Urząd Miasta Szczecin