przejdź do głównej treści strony

XX edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka

Zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską bądź doktorską dotyczącą MPH lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Komisja Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza XX edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską, dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Konkurs może poszczycić się wieloletnią już tradycją. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i kierunków pokrewnych zaprezentować swoje prace licencjackie, magisterskie bądź doktorskie szerszemu gronu specjalistów. Prace oceniane będą przez jury w składzie: Przewodniczący - prof. dr hab. Leonard Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski), Członkowie – prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa) i prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej).

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Termin nadsyłania prac: 15 października 2017 r.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXI edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach.

Autor:  PCK 

04.01.2017


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin