przejdź do głównej treści strony

Konkurs plastyczny „Dzielnicowy, policjant któremu ufam”

Uprzejmie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie razem ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie przystąpiła do kolejnego etapu realizacji projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. W ramach powyższego przedsięwzięcia przygotowano konkurs plastyczny pod nazwą „Dzielnicowy, policjant któremu ufam”.

Konkurs ma na celu przybliżenie roli dzielnicowego kolejnej grupie odbiorców, tym razem osobom najmłodszym. Jego integralną częścią są spotkania edukacyjne z uczniami placówek, w trakcie których zostanie przedstawiona postać dzielnicowego jako „policjanta pierwszego kontaktu gotowego nieść pomoc każdemu dziecku. Dzieci i pedagodzy zostaną poinformowani o tym kim jest dzielnicowy, jakie ma obowiązki i jaką pełni funkcję w Policji. Zadaniem konkursowym dla dzieci będzie stworzenie pracy plastycznej, pokazującej służbę dzielnicowego i sposób niesienia przez niego pomocy. Wszystko zgodnie z wyobrażeniem dziecka. Prace plastyczne mogą być wykonywane w dowolnej formie, będą oceniane przez policjantów, artystów plastyków, przedstawicieli Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. Efektem konkursu będzie wyłonienie dwunastu najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone i wykorzystane do stworzenia wyjątkowego kalendarza profilaktycznego na 2018 rok przedstawiającego Policję i samego dzielnicowego oczami dziecka.

Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół podstawowych.

Realizacja projektu rozpocznie się od przesłania do Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przez Placówki zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu zgłoszenia chęci uczestnictwa. Koordynatorem powyższego zagadnienia z ramienia KMP w Szczecinie jest nadkom. Tomasz Tytonik – Specjalista Wydziału Prewencji – tel. 91-82-13-454, email: tomasz.tytonik@sc.policja.gov.pl.

nadkom. Tomasz Tytonik

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

10.10.2017

© Urząd Miasta Szczecin