przejdź do głównej treści strony

Rękojmia lepsza czy gorsza - Rozmowa

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. "O prawach konsumenta" (Dz.U.2014, poz. 827), która w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane z zawieraniem umów z konsumentami. Nastąpił powrót do rękojmi (art.556 do 576 K.c). Rękojmia stanowi podstwę jednej z dwóch (obok gwarancji) możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Do konsumenta należy wybór czy chce skorzystać z rękojmi czy z gwarancji.

Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Sprzedawca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmii, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne.

Rękojmia jest zdecydowanie korzystniejsza dla kupującego, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność skorzystania z posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. Inaczej jest w przypadku gwarancji gdzie zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta okresla samodzielnie gwarant , więc mogą one być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią. Z gwarancji powinno się skorzystać w przypadku, jeśli udzielona jest ona na okres dłuższy niż ustawowe dwa lata od dnia wydania towaru.
Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie. 

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

18.02.2016