przejdź do głównej treści strony

Telefony komórkowe a szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego

Obecnie mało kto wyobraża sobie życie bez telefonu komórkowego/smartfona, tym bardziej, że średnio przypada ok 1,5 telefonu na 1 osobę w Polsce.

Telefony komórkowe a raczej smartfony służą do zabawy, edukacji a przede wszystkim do komunikacji. Jednakże czy zastanawialiście się jak działa telefonia komórkowa? Telefon komórkowy rozmówcy w trakcie rozmowy dokonuje zmiany głosu na sygnał elektryczny, a w następnej kolejności transmituje ten sygnał na częstotliwościach radiowych za pomocą BTS-ów (stacji bazowych, masztów). Następnie telefon odbiorcy otrzymuje sygnał radiowy i przerabia go na ludzki głos.

Co zatem jest źródłem pola elektromagnetycznego w smartfonach, które nosimy w kieszeniach naszych spodni, czy torebkach? Otóż emiterem pola elektromagnetycznego w smartfonach jest antena i o tym jakie są dopuszczalne normy emisji pola elektromagnetycznego informują nas zalecenia Rady Europejskiej 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie limitów ekspozycji na pola elektromagnetyczne. W telefonach komórkowych poziom narażenia ludzkiego organizmu na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Jakie ma zatem szkodliwe działanie pole elektromagnetyczne na człowieka? Elektrodynamiczne oddziaływanie na organizm ludzki pola elektromagnetycznego o częstotliwościach wykorzystywanych w komunikacji bezprzewodowej skutkuje wydzielaniem ciepła w organizmie w następstwie pochłaniania energii pól, i może skutkować podwyższeniem temperatury tkanek jeśli mechanizmy termoregulacji organizmy nie są wystarczająco wydajne. Miarą określającą skutki termiczne jest właśnie współczynnik SAR, wyrażany w watach na kilogram masy ciała. Dopuszczalny limit współczynnika SAR, który zalecany jest przez Radę UE wynosi 2 W/kg miejscowego uśrednionego oddziaływania dla 10 g tkanki.

Warto tu zaznaczyć, że telefony komórkowe wykazują największe promieniowanie elektromagnetyczne w momencie wyszukiwania połączenia, warto wtedy, aby trzymać telefon był w oddaleniu od głowy i przyłożyć go do ucha w momencie odebrania połączenia przez naszego słuchacza.

Telefony starszej generacji wykazywały wyższy współczynnik promieniowania aniżeli obecne smartfony. Jednakże urządzenia obecnie produkowane na dalekim wschodzie, będące podróbkami znanych marek nie zawsze spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa. Dlatego też warto przed zakupem urządzenia telekomunikacyjnego przeczytać politykę firmy producenta urządzenia i sprawdzić, czy ich produkty konstruowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Telefony komórkowe są zarówno odbiornikami jak i nadajnikami fal radiowych dlatego też zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, by ich promieniowanie nie przekraczało limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Jednakże jeśli obawiamy się o swoje zdrowie możemy do rozmów używać słuchawek, częściej wybierać wiadomość tekstową aniżeli rozmowę głosową ale przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i dystans do informacji dotyczących szkodliwego oddziaływania telefonów komórkowych.

 

Źródła:

  • Europejski system ochrony pracowników przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymagania dyrektywy 2013/35/UE, dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz. Warsztaty IMP 2013 – Ochrona przed PEM. Łódź, 16-18 października 2013.
  • Ocena zagrożeń elektromagnetycznych podczas użytkowania mobilnych urządzeń łączności bezprzewodowej, Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński, Wiesław Leszko. 10 Jubileuszowe Warsztaty IMP 2014 – Ochrona przed PEM. Łódźm 15-17 października 2014.
  • https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/jak-dziala-telefonia-komorkowa-jak-to-jest-mozliwe-ze-laczymy-sie-z-jedna-konkretna-osob/
  • http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/transport-i-lacznosc/
     
Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

01.12.2017

© Urząd Miasta Szczecin