przejdź do głównej treści strony

Spotkanie klasy obronno-ratowniczej z dyrektorem SCPU

W dniu 17 października 2018 r. odwiedziła naszą klasę Pani Adriana Brzeźniak-Misiuro dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. W bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam o swojej pracy, o tym czym zajmuje się SCPU oraz o ryzykownych zachowaniach, które podejmują nastolatkowie.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień powstało w styczniu 2018 r. z przekształcenia Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Obecnie jednostka zajmuje się osobami przywiezionymi przez Policję albo Straż Miejską, które po spożyciu alkoholu zachowywały się niezgodnie z prawem, zagrażały sobie albo innym osobom.

Ponadto przy SCPU została stworzona Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której od października do kwietnia mogą przebywać osoby, ogrzać się, wykąpać, przebrać i skorzystać z pomocy lekarza oraz terapeuty. Osoby przebywające w Ogrzewalni są motywowani do podejmowania czynności pozwalających na pozyskanie pracy, znalezienie miejsca stałego pobytu, a co za tym idzie wyjścia z bezdomności. Dowiedzieliśmy się, że każdy z nas może pomagać osobom bezdomnych przez przekazywanie do Ogrzewalni ubrań, ręczników czy butów. Możemy też współpracować z SCPU w ramach wolontariatu np. przy segregacji odzieży, prowadzeniu zbiórek na rzecz bezdomnych. Pani dyrektor ostrzegała nas, że pomaganie uzależnia.

Dowiedzieliśmy się również, że w jednostce pracują terapeuci uzależnień, którzy prowadzą grupy wsparcia dla ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, seksu itp. Dowiedzieliśmy się również o grupach wsparcia dla DDA (dorosłych dzieci alkoholików) oraz rodzin w których są dzieci z zespołem FAS. Były to dla nas nowe pojęcia. Przy SCPU funkcjonuje również telefon zaufania, gdzie anonimowo można zadzwonić porozmawiać o problemach, uzależnieniach i o wszystkich sytuacjach z którymi sobie nie potrafimy poradzić.

W dalszej części spotkania Pani Adriana Brzeźniak-Misiuro opowiadała nam o ryzykownych zrachowaniach nastolatków. Podawała przykłady ze swojej pracy zawodowej. Dowiedzieliśmy się dlaczego dopalacze są najbardziej niebezpiecznymi środkami i dlaczego nigdy nie powinniśmy po nie sięgać. Po spotkaniu wiemy jak wyglądają i jak mogą oddziaływać na nasze organizmy. Ciekawa prezentacja ze zdjęciami dodatkowo uzmysłowiła nam, że dopalacze to śmierć.

Bez wątpienia praca w SCPU jest bardzo ciekawa ale również wymagająca dużego zaangażowania i odporności psychicznej. W trakcie spotkania zadawaliśmy pytania (niektóre bardzo odważne) i na każde otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Bez wątpienia takie spotkania z praktykami są bardzo potrzebne.

Podsumowaniem naszego spotkania były słowa pani dyrektor: „Pamiętajcie, że nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Czasami wystarczy po prostu poprosić kogoś o pomoc…”

(na podstawie pracy Weroniki Misiuro z klasy III d) 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 21 

23.10.2018