przejdź do głównej treści strony

Światowy Dzień AIDS

Problem epidemii HIV/AIDS jest ciągle aktualny. Światowy Dzień AIDS przypomina, że zakażenie HIV jest realnym zagrożeniem, a AIDS jest nadal chorobą nieuleczalną. Nie ma skutecznego lekarstwa, które mogłoby całkowicie usunąć wirusa z organizmu, nie ma szczepionki przeciw HIV.

Od 1988 roku 1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Z tym dniem wiąże się szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz walki z AIDS oraz działań zwracających uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy Czerwona Kokardka, która jest symbolem solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi.

HIV/AIDS w Polsce

Od kilkunastu lat świat zmaga się z problemem epidemiologicznym o ogromnej skali, jakim jest choroba AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności, wywołanej przez wirus HIV. W Polsce epidemia HIV/AIDS trwa od ponad 30 lat. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP PZH) w Polsce żyje 22.164 ludzi zakażonych wirusem HIV. Wśród osób zakażonych ogółem u 3.514 osób rozpoznano AIDS. Wśród ogółu zarejestrowanych, co najmniej 6.328 było zakażonych w związku z używaniem narkotyków a 5.057 w wyniku kontaktów seksualnych. (PZH, stan na dzień 31.08.2017 r.).

Jak zapobiegać zakażeniu HIV?

Walka z HIV/AIDS musi obejmować interdyscyplinarne działania. Najskuteczniejszym środkiem zapobiegania zakażeniom HIV pozostaje efektywna, systematyczna profilaktyka i edukacja zdrowotna, oparta na aktualnym stanie wiedzy, skierowana do ogółu społeczeństwa na temat czynników ryzyka, dróg zakażenia oraz możliwości leczenia. Kluczową kwestią jest prowadzenie edukacji zdrowotnej, promowanie testowania, celem podniesienie świadomości na temat własnego statusu serologicznego oraz objęcie opieką medyczną osób, u których rozpoznaje się zakażenie HIV.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z HIV/AIDS

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) realizuje działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Każdego roku pracownicy PIS organizują szkolenia podnoszące kwalifikację i wiedzę w zakresie HIV/AIDS, prowadzą działania edukacyjno-profilaktyczne oraz uczestniczą w realizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS kampaniach społecznych. W 2016 roku w całym kraju w ramach PIS zorganizowano prawie 200 działań upowszechniających wiedzę o profilaktyce i leczeniu HIV/AIDS.

Zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia.

Bezpłatne, anonimowe testy wykrywające HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

PKD Szczecin, al. Wojska Polskiego 160
(budynek Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)
poniedziałek i środa, 15.30-19.30; piątek, 15.30-17.30

tel. 91 486 00 25 - czynny w godzinach pracy Punktu

Autor:  Państwowa Inspekcja Sanitarna 

01.12.2017

© Urząd Miasta Szczecin