przejdź do głównej treści strony

Cyberdżungla w SP Nr 74 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w dniu 11 stycznia 2016r w Szkole Podstawowej Nr 74 mieszczącym się przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadziła pogadankę z uczniami klas II i III szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę zagrożeń na jakie są narażeni młodzi użytkownicy internetu. Wskazano również perspektywę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 74 w Szczecinie mogły dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy.

Opr. asp. Michał Sroka

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

13.01.2016

© Urząd Miasta Szczecin