przejdź do głównej treści strony

Kampania „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Kampania została zorganizowana w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2018-2020. Przewidywany okres realizacji od 2 kwietnia do 31 grudnia br.

Przedmiotowa kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających w postaci narkotyków i nowych narkotyków tzw. dopalaczy. Istotnym elementem powyższego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący ściśle do powyższej tematyki oraz hasła przewodniego. Materiał posłuży do wykorzystania podczas szeroko zakrojonych spotkań profilaktycznych z młodzieżą ( programy, festyny, spotkania edukacyjne itp.)

Inauguracja kampanii w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz w SP 12.
 

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

03.04.2019

© Urząd Miasta Szczecin