przejdź do głównej treści strony

"Bezpieczni pod żaglami” - relacja

W związku ze zbliżającym się sezonem żeglarskim 2018, w dniach 24 lutego i 3 marca 2018 w obiektach sportowych Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie został zrealizowany projekt edukacyjny “Bezpieczni pod żaglami” moduły 1 i 2 dla uczestników Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Tematyka zajęć obejmowała:

  • podstawowe zasady zachowania w wodzie
  • podstawy BLS – pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • rzut sprzętem ratowniczym do pozoranta.

Licznie przybyłe grupy Szkolnych Kół Edukacji Morskiej zostały przeszkolone pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas zajęć nad wodą oraz miały możliwość poznać i poćwiczyć posługiwanie się sprzętem ratowniczym pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do realizacji praktycznych zajęć żeglarskich na wodzie – ABC żeglarskie z którymi ruszamy już niebawem.

III moduł warsztatów został zrealizowany dnia 9 marca 2018 na Uniwersytecie Szczecińskim w Centrum Symulacyjnym Rescue Lab. Uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w szkoleniu z wykorzystaniem fantomów sprzężonych z komputerem i rzutnikiem multimedialnym, co dawało możliwość śledzenia na bieżąco statystyk prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na ekranie ustawionym tuż przed grupą ćwiczących. Już po pierwszych analizach i wyeliminowaniu błędów skuteczność prowadzonej przez uczniów akcji znacząco się poprawiła. W dalszej kolejności młodzież została zapoznana z urządzeniami AED oraz przećwiczyła algorytm udzielania pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów. Szkolenie BLS/AED prowadzone było przez Instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji a wszyscy uczestnicy otrzymali na koniec certyfikaty. Cieszy nas duża frekwencja oraz zainteresowanie projektem edukacyjnym.

Autor:  Pałac Młodzieży w Szczecinie 

16.03.2018

© Urząd Miasta Szczecin