przejdź do głównej treści strony

Debata "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby występujących zdarzeń drogowych oraz minimalizacja ich skutków jest priorytetowym zadaniem wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zdarzenia drogowe, a w szczególności wypadki, w których dochodzi nie tylko do strat materialnych, ale także do uszczerbku na zdrowiu człowieka lub utraty życia, stanowią bardzo istotny problem współczesnej nam cywilizacji. 

Debata społeczna jest doskonałą formą komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umożliwia poznanie problemów oraz oczekiwań lokalnej społeczności, a także włącza obywateli w wypracowanie sposobów eliminacji występujących zagrożeń.

Mając na uwadze powyższe w dniu 16.11.2017r. , w godz. 17.00 – 19.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przy ul. Golisza 10 w Szczecinie odbędzie się debata społeczna, której gospodarzem będzie Komendant Miejski Policji w Szczecinie.

Debata swoim zakresem obejmować będzie tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • problem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, stwarzający realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
  • realizacja działań profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • reakcja społeczeństwa na zaobserwowane wykroczenia oraz przestępstwa w ruchu drogowym,
  • rozwiązania w zakresie inżynierii drogowej mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Zapraszamy na rozmowę - informacji udziela st. asp. Marta Kucharska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

15.11.2017

© Urząd Miasta Szczecin