przejdź do głównej treści strony

Konkurs udzielania pierwszej pomocy dla gimnazjów

IV KONKURS
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

POD PATRONATEM
ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
I
MECENATEM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

TERMINY:
CZĘŚĆ TEORETYCZNA – 25 kwietnia 2018 r. (test internetowy)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - 18 maja 2018 r., w godzinach od 8.45 – 14.00.
ORGANIZATOR – Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie, ul. Witkiewicza 40
TERMIN ZGŁASZANIA DRUŻYN – do dnia 23 marca 2018 r. - e – mailem – margo90@interia.pl (z dopiskiem w temacie - konkurs).
 

REGULAMIN KONKURSU
Pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży gimnazjalnej

1. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno - ratunkowych),

 • umiejętność powiadamiania służb ratunkowych,
 • rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami i urazami,
 • postępowanie w wypadku poparzenia ciała, przełyku lub oka,
 • udzielanie pomocy osobie porażonej prądem,
 • umiejętność unieruchamiania podczas złamania kości i uszkodzenia stawów,
 • rozpoznawanie i tamowanie krwotoków,
 • pomoc w przypadku zasłabnięcia, omdlenia,
 • ciała obce w ciele człowieka,
 • wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci (na manekinie),
 • utrata przytomności,
 • umiejętności transportowania poszkodowanego.

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową na część teoretyczną w skład której wchodzą:

 • ekspert z dziedziny ratownictwa medycznego,
 • pielęgniarka szkolna.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • teoretycznego, (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) który rozwiązywać będą uczestnicy indywidualnie, natomiast punkty sumowane będą drużynowo,
 • praktycznego – który odbędzie się w plenerze – do wykonania będą różnego rodzaju zadania, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, które poprzedzone zostaną realistycznym ucharakteryzowaniem pozorantów.

4. Uczestnicy wraz z opiekunem otrzymają mapę z wyznaczoną trasą, na której będą do wykonania czynności ratunkowe oraz kartę startową.

5. Opiekę sędziowską w części praktycznej sprawować będą wykwalifikowani ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

6. Udział w części praktycznej uzależniony jest od wyniku testu teoretycznego. Lista zakwalifikowanych szkół zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Szczecinie.

7. W konkursie uczestniczyć może dziesięć zespołów pięcioosobowych (jeden z danej szkoły), wyposażone w:

 • 3 szt. chust trójkątnych,
 • bandaże elastyczne i dziane (10cm x 4m, 5cm x 4m),
 • koce termiczne (koc życia),
 • plaster z opatrunkiem,
 • plaster bez opatrunku,
 • środek odkażający,
 • jałowe kompresy gazowe różne wielkości,
 • środki ochrony osobistej.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.


Osoba odpowiedzialna: Robert Wypart

III Wojewódzki Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - galeria 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 21 

05.03.2018

© Urząd Miasta Szczecin