przejdź do głównej treści strony

Rośnie przemoc wobec osób starszych - Rozmowa

 

Coraz częściej widoczne jest zjawisko przemocy w stosunku do osób starszych. Najczęściej są to zgłoszenia osób z zewnątrz dotyczące przemocy ze strony najbliższych - dzieci, wnuków, małżonków-seniorów wobec siebie. 

Tak jak jesteśmy zobowiązani opiekować się naszymi dziećmi, tak samo mamy obowiązek opieki nad naszymi rodzicami. Jako są siedzi powinniśmy reagować, gdy dzieje się coś niepokojącego.

Czym jest procedura Niebieskiej Karty?

Zapraszamy na rozmowę, przeprowadzoną podczas debaty nt. osób starszych. Informacji udziela Janina Kalińska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinie.

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

15.10.2019

© Urząd Miasta Szczecin