przejdź do głównej treści strony

Jak skuteczniej realizować programy profilaktyczne HIV/AIDS?

Przed jakimi wyzwaniami w profilaktyce HIV/AIDS staje szkoła? Na czym polegają paradoksy edukacji seksualnej? Czy zakażenie HIV nie jest już problemem? Tematy te były przedmiotem regionalnej konferencji skierowanej do nauczycieli i pedagogów, która odbyła się 8 grudnia 2016 r. w Szczecinie. Uczestniczył w niej wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Statystycznie o zakażeniu wirusem HIV w Polsce dowiadują się codziennie dwie osoby. Problem ten dotyczy w większości ludzi młodych – wśród wszystkich zakażeń 7% wykryto u osób poniżej 20 roku życia, zaś 46% zakażeń dotknęło osoby między 20 a 29 rokiem życia. Szacuje się także, że w Polsce nawet 70% osób nie wie o swoim zakażeniu.

- Problem częstego zakażenia wirusem HIV widoczny jest także w województwie zachodniopomorskim, dlatego Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprosił do udziału w konferencji, której głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz ryzykownych zachowań młodzieży - mówił witając uczestników debaty wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. - Władze samorządu województwa angażują się w działania profilaktyczne, między innymi wspierając organizacje pozarządowe zajmujące się problemem HIV/AIDS czy dofinansowując Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne działające w Szczecinie oraz Koszalinie. Nie zapominamy również o szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia, oświaty, służb mundurowych czy prowadzeniu akcji informacyjnych. Dodatkowo w zachodniopomorskich szkołach oraz na uczelniach wyższych dostępne są plakaty oraz ulotki przygotowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS - dodał.

Konferencja skierowana została głównie do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli instytucji zobowiązanych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, problematyką zdrowia oraz profilaktyką HIV/AIDS. Adresaci dyskusji nie byli przypadkowi, bowiem statystyka osób zakażonych i chorych na AIDS w wymiarze światowym jest nadal tragiczna. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że na świecie żyje blisko 36,9 mln osób zakażonych HIV, a 1,2 miliona osób zmarło z powodu AIDS. W Polsce od 1985 r. do 2016 r. zakażenie wirusem HIV wykryto u prawie 21 tys. osób, z czego ponad 3,4 tys. to zachorowania na AIDS.

W debatach wzięli udział przedstawiciele np. Krajowego Centrum ds. AIDS, Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz praktycy z Pracowni Profilaktyki i Psychoedukacji w Szczecinie.

Autor:  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

09.12.2016

© Urząd Miasta Szczecin