przejdź do głównej treści strony

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

  • W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie pełnione będą dyżury przez asystentów sędziego w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 7:30-14:30. W dniach od 18-22 lutego 2019 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje. 
  • W Sądzie Okręgowym w Szczecinie w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 w dniach 18 – 22 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 asystenci sędziów będą udzielali informacji o instytucjach udzielających pokrzywdzonym pomocy prawnej oraz informacji o przepisach prawnych z tym związanych. Zainteresowane osoby zapraszamy do Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego przy ul. Kaszubskiej, gdzie pracownicy będą kierować do właściwych pomieszczeń, w których oczekiwać będą asystenci.
  • W tym samym czasie w Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie dyżury pełnić będą również kuratorzy sądowi. Wobec czego zapraszamy również do Sądów Rejonowych na spotkania z kuratorami.
  • W biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Rayskiego 23/3 w Szczecinie. W dniach od 18.02.2019 r. (pon) do 22.02.2019 r. (pt) włącznie, w godzinach od 17:00 do 19:00 radcowie prawni będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej oraz informacji o organizacjach, których statutowym celem jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  • W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.
  • Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Komisariatów Policji w Szczecinie, funkcjonariusze poszczególnych komórek organizacyjnych udzielać będą porad i pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw. 

W tegoroczną realizację przedsięwzięcia włączyły się także: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Straży Granicznej, Naczelna Izba Adwokacka, Krajowa Rada Kuratorów Sądowych, Krajowa Rada Komornicza oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem w skierowaniu ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz.U.2016.325 j.t.).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dalszego wsparcia można uzyskać od podmiotów, które w 2019 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

Dalsze informacje:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

https://oirp.szczecin.pl/

http://www.szczecin.po.gov.pl/2019/02/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-3/

http://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/23487,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

19.02.2019

© Urząd Miasta Szczecin