przejdź do głównej treści strony

Początek roku szkolnego i działania prewencyjne

W pierwszy weekend nowego roku szkolnego na terenie Szczecina przeprowadzono działania kontrolno-prewencyjne pk."Monopol". Kontrolowano punkty sprzedaży alkoholu, puby i dyskoteki w centrum Szczecina.

Cyklicznie organizowane działania pk. "Monopol" są ukierunkowane na zapobieganie wybrykom chuligańskim popełnianym przez młodzież pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Szczególnie w dni wolne od zajęć szkolnych dzieci i młodzież eksperymentuje z alkoholem i dopuszcza się czynów karalnych a przede wszystkim swoim zachowaniem zagraża życiu i zdrowiu swojemu i innych.

W sobotnie popołudnie patrole umundurowane i operacyjne kontrolowały miejsca zagrożone (głównie w centrum Szczecina): rejony sklepów z alkoholem, puby, dyskoteki. Wylegitymowano 26 osób, ujawniono 6 osób spożywających alkohol wbrew zakazowi.

W związku z tym, że coraz więcej młodzieży w coraz młodszym wieku spożywa alkohol i eksperymentuje z innymi środkami odurzającymi policjanci i przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych systematycznie organizować będą działania mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom demoralizacji młodzieży oraz sprzedaży alkoholu wbrew zakazowi.

W szkołach i innych placówkach opiekuńczych odbywać się będą także spotkania z młodzieżą na temat skutków (prawnych i społecznych) używania środków odurzających.

 

nadkom. Katarzyna Legan

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

05.09.2016

© Urząd Miasta Szczecin