przejdź do głównej treści strony

Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

 Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

 4 grudnia 2017 r. godz. 10.00-14.00

 Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6

Forum Wolontariatu odbędzie się w ramach Przystanku Wolontariat, wydarzenia które służy promocji wolontariatu, prospołecznych działań, jak również stanowi okazję do podziękowania i uhonorowania szczególnie aktywnych osób. Forum to przestrzeń inspiracji, zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku.

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w Forum poprzez udział jej przedstawicieli i prezentacji realizowanych działań w atrakcyjnej dla młodzieży formule gry – Giełdy dobych praktyk. Z każdej szkoły może zgłosić się reprezentacja – troje uczniów i opiekun. Każda z grup oprócz zgłoszenia wysyła opis jednego najciekawszego działania/projektu wolontariackiego jaki zrealizowała lub realizuje. Do opisu należy dołączyć zdjęcia/ film. Opis powinien zajmować maksymalnie 1 stronę formatu A4. Materiały przesłane przez szkoły, które wezmą udział w Forum zostaną wykorzystane w publikacji.

Aby zgłosić udział Państwa szkoły w projekcie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

oraz przesłać opis działań wolontariackich wraz ze zdjęciami/filmem na adres e-mail: biuro@polites.org.pl w tytule wiadomości podając nazwę szkoły i „Forum Wolontariatu”.

Zgłaszać mogą się również placówki, które jeszcze nie mają doświadczeń w wolontariacie, zgłoszeń prosimy dokonywać również poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Oprócz Giełdy dobrych praktyk zaplanowailiśmy dla uczestników Warsztaty w grupach tematycznych (wybór warsztatu w dniu forum):

  1. Program Erasmus + Młodzież: Wolontariat Europejski – krótko i długoterminowe projekty wolontariatu europejskiego
  2. Razem możemy wszystko! – Szkolne Kluby Wolontariusza – najcenniejsze inicjatywy, organizacja działań w lokalnym środowisku
  3. Nasze prawa- ważna sprawa – kwestie obywatelskie a działania wolontariackie w szkole
  4. Promo i wiadomo – promocja wydarzeń i akcji społecznych
  5. Podstawy i perspektywy – warsztat dla nauczycieli o kwestiach prawnych, formalnych związanych z wolontariatem, organizowanymi w szkole wydarzeniami i akcjami – zbiórki, korzyści jakie wolontariat daje szkole i nauczycielom.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 listopada. Skontaktujemy się z zakwalifikowanymi szkołami, w celu ustalenia ich udziału, a w przypadku szkół przedstawiających na Forum zrealizowanie działania – sposobu ich prezentacji i uczestnictwa w giełdzie.

Forum zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin, pana Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Szczecin.      

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  

16.11.2017

© Urząd Miasta Szczecin