przejdź do głównej treści strony

Cyberdżungla dla rodziców w Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w dniu 16 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 35 mieszczącym się przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził prelekcję dla rodziców uczniów szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu w ramach programu „Cyberdżungla”.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania rodzice dzieci uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy.

Opr. asp. Michał Sroka

Więcej inroamcji na stronie internetowej KMP w Szczecinie.

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

18.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin