przejdź do głównej treści strony

Generator Inicjatyw - szkolenie

Sektor 3 Szczecin wraz z OSWAJANIE SZTUKIi zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie o pomysłach, inicjatywach i wnioskach, które zmieniają najbliższe otoczenie.

Masz pomysł na działanie, myślisz o realizacji nawet najmniejszej inicjatywy ale spisanie tego wszystkiego nie jest Twoją mocną stroną lub potrzebujesz doszlifować język i myśli projektowe? Zapraszamy na szkolenie ‚Generator inicjatyw’ podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak przekształcić swój pomysł w możliwy do realizacji projekt i na tej podstawie przygotować formularz aplikacyjny i starać się o jego wykonanie np. poprzez narzędzie inicjatywy lokalnej lub tych, które są przewidziane na rzecz grup mieszkańców w programach dotacyjnych.

Niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju jest dany pomysł, podczas spotkania będzie można go dopracować tak, by stał się podstawą wniosku. Zapraszamy osoby, które mają pomysły na różnego rodzaju inicjatywy, służące mieszkańcom Szczecin, najbliższemu otoczeniu czy własnemu podwórku lub te, które szukają inspiracji i chcą się dowiedzieć jak realizować działania w swoim najbliższym otoczeniu.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób – mieszkańców Szczecina, przedstawicieli organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, wolontariuszy, grup nieformalnych zainteresowanych inicjowaniem działań społecznych i na rzecz najbliższego otoczenia.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach:

  • 6 października 2018 r. od godziny 11 w ŚRODEK. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki (Błogosławionej Królowej Jadwigi 44b, Szczecin),
  • 8 października 2018 r. od godziny 17 w Związku Harcerstwa Polskiego (Ogińskiego 15, Szczecin),
  • 11 października 2018 r. od godziny 16 w Regionalnym Centrum Wolontariatu/ Stowarzyszenie POLITES (Dworcowa 19, Szczecin)

Spotkanie poprowadzi Paulina Stok-Stocka – menadżerka projektów, fundraiserka, animatorka kultury. Wiceprezeska Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego “Oswajanie sztuki”, które od 2017 r. prowadzi „ŚRODEK. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki”. W szczecińskich organizacjach pozarządowych działa od 2010 r. Od 2014 r. pracuje w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na stanowisku Głównego Specjalisty ds.współpracy partnerskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na realizację projektów kulturalnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackiej i w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych. Doradza podmiotom, organizacjom i grupom nieformalnym w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym w opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy.  

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  

05.10.2018

© Urząd Miasta Szczecin