przejdź do głównej treści strony

Edukacja komunikacyjna przez zabawę

Inspektorzy z WITD w Szczecinie w poniedziałek tj. 17 września 2018r., uczestniczyli w plenerowej imprezie „Bezpieczny uczeń” organizowanej cyklicznie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, przy współudziale Policji Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Spotkanie miało charakter szczególny, gdyż placówka jest miejscem nauki dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, najczęściej bez możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawet po ukończeniu edukacji. Nie zdają sobie sprawy z występujących zagrożeń – bywają nieostrożni, nie skupiają uwagi, są mało spostrzegawczy, nie potrafią analizować sytuacji, nie dostrzegają skutków swoich zachowań.

Tym większa była radość dzieci na widok przygotowanych dla nich atrakcji: symulator zderzeń, pokaz wyposażenia wozu strażackiego, symulacja gaszenia pożaru przy użyciu węża strażackiego, możliwość wejścia do pojazdów oznakowanych wszystkich służb.

Na zakończenie, wszyscy „mundurowi” otrzymali od dzieci i wychowawców podziękowania oraz kwiatową laurkę.

Autor:  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie 

19.09.2018

© Urząd Miasta Szczecin