przejdź do głównej treści strony

Bon "Alzheimer 75": Złóż wniosek

Od 13 maja w Szczecińskim Centrum Świadczeń przyjmowane są wnioski od opiekunów seniorów w ramach kolejnej edycji szczecińskiego „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75”. Osoby chcące skorzystać ze świadczenia w pełnym wymiarze mają czas na złożenie dokumentów do końca maja.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, którego głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Szczecin był pierwszym z polskich miast, które zdecydowało się na udzielanie tego typu wsparcia swoim mieszkańcom.

W tym roku w programie zostały wprowadzone istotne zmiany. Kwota wsparcia została zwiększona do maksymalnie 3000 zł rocznie.

Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie w trzech transzach:

  • I transza – od dnia 10.06.2019r. do dnia 30.06.2019r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2019r.;
  • II transza – od dnia 10.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 31 sierpnia 2019r.;
  • III transza – od dnia 10.12.2019r. do dnia 31.12.2019r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I i II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2019r.

Dodatkowo w tym roku grono lekarzy mogących wystawić stosowne zaświadczenia potwierdzające diagnozę zostało rozszerzone o lekarzy geriatrów. Dotychczas zaświadczenia mógł wystawić tylko neurolog lub psychiatra. Co ważne, zaświadczenia wystawione na potrzeby ubiegłorocznej edycji programu, również będą akceptowane.

Opiekunowie seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, w celu otrzymania Bonu muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek. Należy do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej. Opiekunowie muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób chorujących na Alzheimera na terenie Szczecina.

Opiekunowie, którzy korzystali z programu w ubiegłym roku i chcieliby odebrać oryginały zaświadczeń lekarskich mogą zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Dokumenty będą wydawane w pokoju 336J w dni robocze w godzinach 8-15.

Wnioski wraz z załącznikami można składać od dzisiaj (13 maja 2019) w Szczecińskich Centrum Świadczeń w trzech punktach:

  • W głównej siedzibie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12;
  • W filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30;
  • W filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce „Bon opiekuńczy Alzheimer 75”. 

Autor:  Szczecińskie Centrum Świadczeń 

13.05.2019