przejdź do głównej treści strony

50 lat Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie

Najstarszy klub honorowych dawców krwi w Państwowej Straży Pożarnej obchodził swój jubileusz.

W dniu 10 stycznia 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie związane z 50-leciem działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie. W uroczystości poza członkami klubu wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, Komendant Miejski PSP w Szczecinie st. bryg. Kazimierz Lesisz wraz z zastępcami, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP m. Szczecina, byli komendanci miejscy PSP w Szczecinie, byli prezesi klubu HDK PCK przy KM PSP w Szczecinie, prezesi innych strażackich klubów HDK PCK w województwie a także kierownictwo Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

W przemówieniach przedstawicieli władz samorządowych, jak również innych zaproszonych gości podkreślano ogromną wagę poświęcenia funkcjonariuszy w idei ratowania życia i zdrowia ludzkiego w codziennej służbie, a także i poza nią właśnie poprzez honorowe oddawanie krwi.

Były prezes szczecińskiego Klubu HDK PCK przy KM PSP Andrzej Bagiński przypomniał, że Klub działa nieprzerwanie od 1966 r. i jest najstarszym klubem HDK w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim, a być może jest również najstarszym klubem HDK działającym przy jednostkach organizacyjnych PSP w Polsce. Wspominał, że w swojej historii jego członkowie wielokrotnie organizowali zbiorowe akcje oddawania krwi dla potrzebujących funkcjonariuszy i ich rodzin. Za bezinteresowność, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, poprzez anonimowe oddawanie wielu litrów krwi przez strażaków, Klub wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany odznaczeniami, dyplomami oraz medalami pamiątkowymi, m.in. Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.

Zwieńczeniem spotkania było podziękowanie dla pięciu członków Klubu, którzy za swoją postawę, zaangażowanie oraz długoletnie honorowe oddawanie krwi zostali wyróżnieni tytułem i odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” różnych stopni.

Autor:  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 

11.01.2017

© Urząd Miasta Szczecin