przejdź do głównej treści strony

Reklamujemy, czyli last minute na indeksie - Rozmowa


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie.

Wykupienie imprezy turystycznej w tzw. last minute w żaden sposób nie ogranicza konsumenta do reklamowania takiej oferty, ponieważ przepisy konsumenckie (ustawa o usługach turystycznych) nie różnicują uprawnień konsumenckich dotyczących reklamacji usług turystycznych od momentu zakupu wycieczki, tak samo traktuje imprezy turystyczne zakupione na kilka miesięcy przed datą ich rozpoczęcia, jak i te, na które decydujemy się w ostatniej chwili.
Składanie reklamacji i jej uznanie przez organizatora powinno więc zależeć jedynie od tego, czy doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podobnie jest zresztą z ofertami tzw. first minute, czyli specjalnymi promocjami cenowymi na otwarcie sezonu sprzedaży. Mimo, że imprezy trurystyczne są wtedy sprzedawane z różnymi bonusami, to są towarem pełnowartościowym i w razie jakichkolwiek zastrzezeń mamy prawo do składania reklamacji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z póz. Zm.)
 

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

28.11.2016