przejdź do głównej treści strony

Nowe badania w SPZOZ SzW - medycyna podróży, bezdech.

Poradnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych przy ul. Boh.Warszawy 51 informuje o dwóch nowych dziedzinach działalności

  1. Szczepienia z medycyny podróży, wykonywane przez wyspecjalizowany personel w dniach poniedziałek, środa, czwartek 8:00-14:00, wtorek 15:00-18:00
  2. Rozpoczęliśmy diagnostykę bezdechu sennego – poligrafia. Pacjent z podejrzeniem ww. jednostki winien zgłosić się ze skierowaniem od lekarza POZ do Poradni Pulmonologicznej. Po kwalifikacji pulmonologa otrzymuje na jedną dobę do domu aparat do badania snu. Koszt wypożyczenia aparatu 250 zł. Lekarz pulmonolog po analizie wyniku i stwierdzeniu obwodowego bezdechu sennego wystawia wniosek do NFZ na refundację wskazanego aparatu CEPAP.
    Bezdech senny to problem około 50 % populacji. Prowadzi w konsekwencji do: udarów, zawałów i śmiertelnych wypadków komunikacyjnych. Często jego jedynym objawem jest chrapanie i zmęczenie. Niejednokrotnie problem zgłaszają rodziny pacjentów. Dlatego tak ważna i potrzebna jest diagnostyka i terapia pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny. 

Rejestracja tel. 91 885 48 10, ul. Boh.Warszawy 51.

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 

03.04.2019

© Urząd Miasta Szczecin